Cena za 1 normostranu prekladu z nemeckého do slovenského jazyka je 11,-- €. K cene sa neprirátajú už žiadne príplatky za preklad.

Cena za 1 normostranu prekladu zo slovenského do nemeckého jazyka je 15,-- €. K cene sa neprirátajú už žiadne príplatky za preklad a je v nej zahrnutá aj korektúra rodeným hovoriacim.

Cena za 1 normostranu korektúry v slovenskom jazyku je 2-- €.

Celková cena za zadaný preklad/korektúru vychádza z počtu normostrán (1 NS znamená 1800 znakov vrátane medzier) zdrojového textu. Stanovuje sa pred uskutočnením prekladu a je záväzná.
Text stačí poslať na adresu:
ic.sliac@gmail.com alebo wort@prekladnemcina.sk
a zvyčajne do troch hodín dostanete cenovú ponuku.