Cena za 1 normostranu prekladu z nemeckého do slovenského jazyka (NS znamená 1800 znakov vrátane medzier) je 11,-- €. K cene sa neprirátajú už žiadne príplatky za preklad.
Cena za 1 normostranu prekladu zo slovenského do nemeckého jazyka je 15,-- €. K cene sa neprirátajú už žiadne príplatky za preklad a je v nej zahrnutá aj korektúra rodeného Nemca.
Cena za zadaný preklad vychádza z počtu normostrán zdrojového textu. Stanovuje sa pred uskutočnením prekladu a je záväzná.
Stačí nám poslať text na adresu:
wort@prekladnemcina.sk
a zvyčajne do troch hodín dostanete cenovú ponuku.