Našou špecializáciou sú preklady z nemeckého jazyka do slovenského. Robíme preklady obchodných zmlúv a technickej dokumentácie (návody na montáž strojov, návody na použitie strojov, uvádzanie zariadení do prevádzky, technické príručky, bezpečnostné listy...), ale aj všetky bežné dokumenty.Preklady zo slovenského jazyka do nemeckého jazyka prechádzajú korektúrou rodeného hovoriaceho.Pôvodná grafická úprava zostáva zachovaná.Pracujeme s prekladateľskými softvérmi SDL Trados, Across, Memsource.