Agentúra Wort sk

pôsobí v oblasti prekladateľských služieb. Našou hlavnou špecializáciou sú preklady z nemeckého jazyka do slovenského.      


Agentúra Wort sk

je Vám kedykoľvek k dispozícii. Budeme radi, keď sa na nás nakontaktujete.


      

Agentúra Wort sk

vytvorí cenovú ponuku za preklad, ktorá je záväzná, bez akýchkoľvek príplatkov.